Staff List of Flexible Pavements Division

Dr. Ambika Behl

HoD

Sh. Manoj Kumar Shukla

Principal Scientist

Sh. Abhishek Mittal

Senior Scientist

Sh.Satish Pandey

Scientist

Dr. Siksha Swaroopa Kar

Scientist

Sh. Gagandeep Singh

Scientist

Dr. Gottumukkala Bharath

Scientist

Dr. Rajiv Kumar

Scientist

Mrs Shanta Kumar

Senior Technical Officer (1)

Dr. C. Kamaraj

Principal Technical Officer

Sh. Shankh Das

Senior Technical Officer (1)

Sh. Amit Kumar

Technical Officer

Sh. Kaushal Kumar

Technical Assistant

Sh. Saurabh Kumar Verma

Technical Assistant

Sh. Mayank Grover

Technical Assistant

Ms. Anupriya

Technician (1)

Sh. Sujit Kumar

Technician (1)

Sh. Saurabh Chandra

Technician (1)

Krishan

Technician (1)

Mrs. Karuna Saini

Jr. Steno

Sh.Raghusaran Balmiki

Frash