Staff List of Flexible Pavements Division

Sh. Manoj Kumar Shukla

HoD
Principal Scientist

Sh. M.N. Nagabhushana

Alternate HoD
Senior Principal Scientist

Sh. Abhishek Mittal

Senior Scientist

Sh.Satish Pandey

Scientist

Dr. Ambika Behl

Senior Scientist

Dr. Siksha Swaroopa Kar

Scientist

Sh. Gagandeep Singh

Scientist

Dr. Gottumukkala Bharath

Scientist

Mrs Shanta Kumar

Senior Technical Officer (1)

Dr. C. Kamaraj

Senior Technical Officer (3)

Sh. K.K. Gola

Senior Technical Officer

Sh. Shankh Das

Senior Technical Officer (1)

Sh. Amit Kumar

Technical Officer

Mrs. Karuna Saini

Jr. Steno

Sh.Raghusaran Balmiki

Frash